Copyright 2024 - POWER-SPORT.sk

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti MAXIMI Spol. S r.o., so sídlom Východná 47, 91943 Cífer, IČO: 46875743, DIČ: 2023643787, zapísanou v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Trnava, odd. Sro, vl.č.30394/T (ďalej len „Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávali tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • bydlisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

(Ďalej len „Osobné údaje”).

Vyššie uvedené Osobné údaje je nutné spracovať s cieľom:

 • prijatia rezervácie tovaru,
 • plnenia objednávky, zmluvy,
 • založenia vernostného účtu (registrácia ALPINE programu) pre zákazníka,
 • podpory marketingu a propagácie,
 • poskytnutia zliav,
 • spotrebiteľskej súťaže a ankety,
 • zasielania obchodných a marketingových oznámení,
 • na personalizáciu obsahu a reklám,
 • poskytovania funkcií sociálnych médií,
 • analýzy našej návštevnosti,
 • vernostného programu,
 • vedenia štatistiky zákazníkov,
 • vybavovania reklamácií,

Tieto údaje budú Správcom spracované v priebehu 3 (troch) rokov od udelenia súhlasu. Ak však v tejto dobe vznikne nákup v predajni, objednávka v e-shope, založenie vernostného účtu, rezervácia tovaru a/alebo registrácia k obchodnému a marketingovému oznámeniu bude doba predĺžená o ďalšie tri roky.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to napríklad v profile svojho účtu, zaslaním emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo listu na sídlo spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané zamestnancami Správcu, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • poskytovateľ softvéru,
 • subjekty pripravujúce, zaisťujúce a poskytujúce marketing,
 • prepravcovia tovaru,
 • správca e-shopu,
 • externí dodávatelia, ktorí vykonávajú skladovacie služby a prepravu tovaru,
 • daňový poradcovia, audítori, advokáti, spracovatelia účtovníctva
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 • zamestnancov spoločnosti MAXIMI spol. s r.o.

Udelením súhlasu vyhlasujem, že som si vedomý/á a bol/a som poučená Správcom o svojich právach týkajúcich sa Osobných údajov:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať informáciu, aké osobné údaje sa spracovávajú,
 • požadovať od nás vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Súhlasím, aby Správca použil hore uvedené Osobné údaje s cieľom šírenia marketingových a obchodných oznámení, ktoré sa týkajú činnosti Správcu. Zároveň sa zaväzujem v prípade zmeny hore uvedených Osobných údajov k nahláseniu tejto zmeny Správcovi. V prípade, že sa podpísaný/-á dozvie o porušení Osobných údajov, oznámi toto porušenie bez zbytočného odkladu Správcovi.

Subjekt údajov vyhlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne. Subjekt údajov vyššie uvedenému rozumie, súhlasí a schvaľuje udelenie súhlasu.

*Poučenie Subjektu údajov

Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie”), informuje, že:

 • Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok.
 • Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.
 • Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu na plnenie povinností v zmysle nariadenia.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.
facebook instagram google+ youtube