Copyright 2023 - POWER-SPORT.sk

Akútna suplementácia Citrulline-Malate a jej vplyv na vysoko intenzívny cyklistický výkon (Cunniffe. 2016)

Na rozdiel od predošlého článku uverejneného u nás: 8g Citrulín-Malátu denne zvyšuje výkonnosť pri tréningu nôh, v ktorom 8 g Citrulín-malátu odštartovalo podstatné zvýšenie výkonu pri tréningu nôh, dnes diskutovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, skrížená štúdia od Cunniffe et al. nenašla žiadne výhody 12g Citrulín-malátu (v 400ml) v porovnaní s citronádou bez cukru (placebo[PL]), keď ich všetkých 10 subjektov konzumovalo 60 minút pred ukončením dvoch cvičebných pokusov... alebo, aby sme boli korektní, odlišovala sa signifikantne iba v srdcovej frekvencii.  

Citrulín-malát alebo placebo, konzumovali 60 minút pred cvičením,čo je rovnaký protokol, ktorý bol použitý v už spomínanej štúdii od Wax a kol. v roku 2014 s jeho 12 mužskými subjektmi s vyšším stupňom trénovanosti. Rozdiel medzi týmito štúdiami je ten, že zatiaľ čo Wax a kol. využil leg press a drepy, Cunniffe skúmal účinky v tréningu, ktorý pozostával z desať sérií po 15 sekúnd cyklistických šprintov do maxima (s prestávkami v trvaní 30 sekúnd), po ktorých nasledovalo 5 minút na zotavenie pred ukončením cyklistického (TTE) testu – Time to exhaustion – čas do vyčerpania na 100% (PP – Peak Performance) individuálneho vrcholného výkonu. Myslím, že toto je dôvod na rozdiely vo výsledkoch a naznačuje, že účinky citrulín-malátu na výkonnosť sú závislé aj od druhu cvičenia. Toto si samozrejme žiadna do budúcnosti hlbšiu štúdiu.

 

Uzavretie:

Verím na pozitívne účinky tohto výživového doplnku a myslím, že ešte pribudnú kvalitné štúdie, ktoré prehĺbia naše vedomosti a preukážu viac pozitívnych účinkov citrulín-malátu pre športovú výkonnosť.  

 

Štúdie:

  • Cunniffe, Brian; Papageorgiou, Maria; O’Brien, Barbara; Davies, Nathan A; Grimble, George K; Cardinale, Marco. "Acute Citrulline-Malate supplementation and high-intensity cycling performance." Journal of Strength & Conditioning Research: Post Acceptance: January 19, 2016. doi: 10.1519/JSC.0000000000001338.
  • Wax, Benjamin, et al. "Effects of Supplemental Citrulline Malate Ingestion During Repeated Bouts of Lower-body Exercise in Advanced Weight Lifters." The Journal of Strength & Conditioning Research (2014).
facebook instagram google+ youtube