Copyright 2024 - POWER-SPORT.sk

História OPEN Federácií v Silovom Trojboji na Slovensku

Nedávno sa na Facebook stránke asociácie AWPC-Slovakia objavil stručný prierez históriou Open federácií silového trojboja na Slovensku. Aby toto nezapadlo prachom a malo k tomuto dokumentu prístup čo najviac ľudí, rozhodli sme sa ho zverejniť na našich stránkach.

 

Trošku by sme si mohli pripomenúť pár faktov z histórie.

 

11.12.2001 - zaregistrovaná prvá Open federácia na Slovensku pod názvom:

SISKA - Slovenská federácia silového trojboja, tlaku na lavičke a silných mužov.

Reálne začala federácia fungovať v roku 2002, keď 13.07.2002 v Žiline zorganizovala prvé oficiálne preteky v silovom trojboji za účasti pretekárov z 3 oddielov (Žilina, Púchov, Považská Bystrica) a 3 hostí - pretekárov z Rakúska.

V priebehu rokov 2002 - 2005 sa členovia tejto federácie zúčastňovali pretekov pod hlavičkou federácií WPC, GPC, AWPC a organizovali nielen národné, ale aj medzinárodné súťaže.

Federácia vlastní licenciu WPC od roku 2002.

V roku 2003( ?? prípadne v nasledujúcom roku), federácia získala licenciu svetovej federácie GPC (GPC vznikla v roku 2003 ešte pod označením WPC - World Powerlifting Committee, až neskôr sa premenovala na GPC - Global Powerlifting Committee).

Posledná "veľká súťaž" federácie (SISKA - Slovenská federácia silového trojboja, tlaku na lavičke a silných mužov) bola v roku 2005 - Majstrovstvá Európy GPC v Žiline.

Dňa 02.09.2007 bola zaznamenaná posledná oficiálna súťaž tejto federácie v Žiline a boli to

Medzinárodné Majstrovstva Slovenska v silovom trojboji a v tlaku na lavičke.

Účasť na podujatí bola nasledovná: 27 pretekárov, z toho 23 Poliakov. Súťaže v silovom trojboji sa zúčastnili 4 pretekári. Súťaže v tlaku na lavičke sa zúčastnilo 23 pretekárov.

Od tohto dátumu je federácia "neaktívna", hoci je stále registrovaná ako občianske združenie na Ministerstve vnútra SR.

K dnešnému dňu nie je federácia oficiálnym zástupcom žiadnej svetovej federácie na Slovensku.

 

25.04.2005 - zaregistrovaná druhá Open federácia na Slovensku pod názvom:

Slovenská amatérska federácia silového trojboja (AWPC - Slovakia).

AWPC - Slovakia hneď po vzniku, dňa 06.05.2005 získala licenciu AWPC (AWPC patrila od roku 2004 pod GPC - Global Powerlifting Committee) s právom zastupovať túto federáciu na Slovensku.

Pre objasnenie WPC / GPC / AWPC.

Po vzniku WPC (World Powerlifting Committee) a neskoršom premenovaní na GPC (Global Powerlifting Committee) vznikla podľa vzoru WPC (World Powerlifting Congress) aj v štruktúrach GPC amatérska federácia AWPC.

Pretekári AWPC - Slovakia sa zúčastnili už v roku 2005 Majstrovstiev Európy aj Majstrovstiev sveta.

V roku 2006 sa svetová federácia AWPC osamostatnila od GPC a premenovala sa na World United Amateur Powerlifting (WUAP). AWPC - Slovakia Zostala držiteľom licencie WUAP na Slovensku až do dnešného dňa.

Prvým športovým podujatím AWPC - Slovakia bola RAW súťaž - Vianočná súťaž v tlaku na lavičke v decembri 2005. Prvým medzinárodným podujatím bol Medzinárodný pohár v tlaku na lavičke 26.06.2006 v Trnave

AWPC - Slovakia organizuje od roku 2006 pravidelne Národné majstrovstvá v silovom trojboji a tlaku na lavičke.

AWPC - Slovakia organizovala pod hlavičkou WUAP všetky vrcholné podujatia:

2007 - World Cup ( 1. ročník )

2008, 2013 - Majstrovstvá Európy

2010 - Majstrovstvá sveta

 

V roku 2006 bola zaregistrovaná federácia pod názvom:

Slovenský zväz kulturistiky, fitness a body fitness (SZKFB) -dňa 21.03.2006.

Do tejto federácie v roku 2007 vstúpili členovia KSTaK Matej Bardejov a postupne ďalšie kluby, prevažne z východného Slovenska, bývalý členovia SAKFST, ale aj novovznikajúce oddiely venujúce sa silovému trojboju a tlaku na lavičke. Trojbojárske kluby vytvorili v SZKFB sekciu silového trojboja.

V roku 2007 sa členovia klubu KSTaK Matej Bardejov zúčastnili Majstrovstiev sveta WPC v Togliatti (Rusko).

Prvým podujatím v rámci Open federácie SZKFB na východe Slovenska bola GP Košice v tlaku na lavičke dňa 11.11.2007.

Dňa 5.4.2008 sa v Rožňave uskutočnili prvé oficiálne M Slovenska v silovom trojboji pod hlavičkou SZKFB podľa pravidiel WPC (SZKFB získala licenciu WPC v roku 2007).

V roku 2009 zorganizovala federácia SZKFB Majstrovstvá Európy GPC v Bardejove. (SZKFB získala licenciu GPC v roku 2008).

 

28.12.2009 - zaregistrovaná Open federácia pod názvom:

Slovenská asociácia silového trojboja (SAST).

SAST vznikla ako nástupnícka federácia po odlúčení sa silových trojbojárov od federácie SZKFB.

Od roku 2010 je tak zaregistrovaná na Slovensku druhá aktívna OPEN federácia (SZKFB ani SISKA - Slovenská federácia silového trojboja, tlaku na lavičke a silných mužov už činnosť v rámci silového trojboja a tlaku na lavičke nevykonávajú).

V roku 2010 usporiadala SAST GPC Svetový pohár mládeže ( 1. ročník ).

V roku 2012 organizovala SAST v Bardejove Majstrovstvá sveta GPC.

 

V novembri roku 2012 získal Peter Mihály (POWERLIFTING WPC SLOVAKIA) z Lučenca licenciu svetovej federácie WPC.

Dňa 11. - 12. mája 2013 organizovala POWERLIFTING WPC SLOVAKIA prvé oficiálne podujatie - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a Maďarska v tlaku na lavičke v Zemnom.

 

Nebudem sa v súčasnej dobe rozpisovať o aktivitách skupiny POWERLIFTING WPC SLOVAKIA, nakoľko nemám dostatok relevantných informácií.

 

Taktiež musím spomenúť, že svetová federácia IRP má od roku 2013 na Slovensku zastúpenie. Zástupcom tejto RAW federácie je Ironbull Nitra. Tak ako pri POWERLIFTING WPC SLOVAKIA, aj k aktivitám zástupcu IRP by som prijal na doplnenie ďalšie informácie.

 

Čo sa týka ďalších doplňujúcich informácií, zástupcov WPC a IRP na Slovensku a ich aktivít, poprosím ..., napíšte mi všetko, čo by sa mohlo do tohto "historického" prehľadu doplniť.

Samozrejme, ak som zabudol na niektoré dôležité informácie z histórie všetkých Open federácií, pošlite mi svoje dotazy, podnety. Budem sa snažiť ich zapracovať.

 

Na záver chcem poprosiť o trpezlivosť. Ak sa postupne podarí zmapovať všetky dôležité fakty, mohol by tento prehľad vniesť viac svetla do histórie vzniku OPEN federácií na Slovensku a to nielen pre aktívnych lifterov.

Ubezpečujem Vás ale, že v tomto materiáli sa vyvarujem akýchkoľvek slovných spojení ..., "najlepší, najväčší, najdlhší, najsilnejší..."

Nepôjde o žiadny "Bestseller", ani o porovnávanie jednotlivých federácií, či už Slovenských, alebo svetových. Pôjde jednoducho o zhrnutie faktov.

 

Ďakujem za pochopenie a taktiež vopred ďakujem za doplňujúce informácie.

Autor: Rudolf Siska ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

facebook instagram google+ youtube