Copyright 2024 - POWER-SPORT.sk

Záver: Efekt užívania dopingu v športe na spoločnosť

Nezrovnalosti

k hlavným nezrovnalostiam ktorým sa budem venovať v tomto článku nepatrí len fakt, že by neexistovali štúdie o dlhodobých účinkoch anabolicko-androgénnych steroidov (AAS), ale spôsob akým sú tieto štúdie vykonávané. Dve štúdie zamerané na dlhodobé účinky AAS boli robené na orálnych látkach, ktoré sú známe tým, že majú odlišné účinky ako injekčné látky.

 

Orálne látky účinkujú oveľa rýchlejšie, teoreticky teda môžu byť hepatoxické a preto by mali byť prijímané niekoľkokrát za deň. Injekčné látky sú aplikované priamo do svalu, vďaka čomu majú v tele dlhšiu životnosť. Ich výsledkom ale je, že prírastky nie sú až tak rýchle ako pri orálnych látkach. To by bolo v poriadku, ale táto štúdia to vôbec nespomína, len stroho prezentuje vlastné zistenia prezentované ako fakty. Ďalšou nezrovnalosťou ktorú som objavil je, že štúdie ohľadom AAS neberú do úvahy rozdiel akým látky vplývajú na ľudí. Napríklad: Winstrol ktorý je bežne užívaný kulturistami pri spalovaní tuku, bude mať úplne odlišné efekty na niekoho kto užíva Trenbolone, ktorý je často využívaný na naberanie hmoty.

Viac ako 90% výskumov hovoriacich o nepriaznivých a dlhodobých efektoch dopingu ktoré som objavil, boli vykonávané výlučne na myšiach alebo iných zvieratách. Ak boli nejaké štúdie vykonávané na ľuďoch, tak jedine na ťažko popálených alebo podvýživených jedincoch s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). Bolo to síce zaujímavé na čítanie, ale poskytovalo málo relevantných údajov pre tému podvádzania atlétov v športe. AAS ovplyvňujú atlétov neporovnateľne iným spôsobom, ako ľudí ktorí sa z posledných síl držia pri živote.

Jedna zo štúdií zameraných na poškodenie chromozómov, ako dôsledok užívania anabolických steroidov, zistila že jedinci ktorí cvičia so závažím a užívajú AAS, majú v porovnaní s druhými dvoma testovanými skupinami väčší nález cytoxicitov a poškodených chromozómov. Štúdia bola vykonávaná po dobu dvoch mesiacov, pričom porovnávala 15 cvičiacich a 20 necvičiacich mužov užívajúcich AAS. Nezrovnalosť tejto štúdie je v jej časti zameranej na diskusiu. Výskumníci sa rozhodli ich krátkodobé zistenia aplikovať do tvrdení, že ak by štúdia trvala čo i len o sekundu dlhšie, úmerne s jej dĺžkou trvania by sa zhoršovali aj vedľajšie účinky.

Aktuálne neexistuje žiadna štúdia v ktorej by účastníkom bolo podávané kontrolované množstvo testosterónu a boli by sledované všetky premenné. Toto je hlavne z etického dôvodu, nakoľko s dlhodobým testovaním by nikto nesúhlasil. Fakt že doping v športe je tabu, robí ťažkým získať informácie z externého prieskumu. Faktom však zostáva, že čím kontroverznejšie to je, tým viac je to pre výskum zaujímavejšie. Toto môže byť brané tak za obmedzenie ako aj za silnú stránku.

Záver

Prínos: atléti užívajúci anabolické steroidy nie sú zlí ľudia. Snažia sa len robiť si svoju prácu lepšie.

Jediná možnosť ako odstrániť doping zo športu je aby sa fanúšikovia postavili a povedali "nechceme viac doping v športe". Toto sa však doposiaľ nestalo a asi ani nestane. Je to jednoducho celé o zábave. Fanúšikovia radi vidia ľudí väčších a úspešnejších, než sú len obyčajní smrteľníci z reálneho života. Sú to fanúšikovia, ktorí vytvorili trh pre tieto látky” (Yesalis er al 1998). Radi sledujú lámanie svetových rekordov, čo sa odráža na produkovaní ziskuchtivých športových tímoch.

Nie je to doping, kto ničí kultúru amerického športu, aj keď by tomu veľa ľudí rado verilo. V skutočnosti sa doping stal počas rokov samozrejmosťou a zisky sa jeho vďakou zvýšili na trilióny dolárov (Adams et al 2004). Jednu vec, ktorú športy s hodnotou viac ako trilióny dolárov zistili je, chuť fanúšikov vidieť ľudí väčších ako život’ robiť veci väčšie ako život. Fanúšikovia chcú vidieť časy na šprint na 40m prekonané každý rok počas zápasov amerického futbalu. Chcú aby ich lineman robil tlak na lavičke s viac ako 230kg (Adams et al 2004).

Myslím si že v budúcnosti budú ľudia k dopingu tolerantnejší. “Hormonálna substitučná terapia” je len zastierajúcim názvom pre užívanie dopingu. Je tu však reálny dôvod veriť, že vznikne nový spôsob zvyšovania výkonov. Za pár rokov bude medzi atlétmi nový trend zvaný “génový doping.” Už prebehli presvedčivé testy na myšiach a kravách. Je iba otázkou času, kým aj atléti prejdú na túto technológiu (Riewald et al 2005).

 

Zdroje:

 • Anabolic-androgenic steroid use by private health Club/Gym athletes. (1993) NSCA Strength and Conditioning Journal 7(2).
 • Behrendt B (2009) Strategies to curb risk behaviors in adolescent athletes. NSCA Strength and Conditioning Journal 30(3).
 • Bell C (Producer), Bell C (Director) (2008) Bigger, stronger, faster: The side effects of being American. [Video/DVD] Magnolia Pictures.
 • Berning JM, Adams KJ, Stamford BA (2004) Anabolic steroid usage in sports: Fact, fiction, and public relations. NSCA Strength and Conditioning Journal 18(4).
 • Center For Disease Control (2011) 2011 Mortality Rates. Web.
 • Grossman M, Kimsey T, Moreen J, Owings M (2005) Steroids and Major League Baseball.
 • Hallsworth L, Wade T, Tiggemann M (2005) Individual Differences in Male Body-Image: An Examination of Self-Objectification in Recreational Body builders. PubMed.
 • Humphreys P, Paxton SJ (2004) Impact of exposure to idealised male images on adolescent boys’ body image. PubMed.
 • Kaiser F (2010) American Prescription Drug Trends. PubMed.
 • Kontor K (1989) NSCA plan for the elimination of anabolic-androgenic steroid abuse by Athletes/Students. NSCA Strength and Conditioning Journal 11(5).
 • Land L Collectables (2012) GI Joe Collectable. Web.
 • Leone J, Fetro J (2007) Perceptions and attitudes towards androgenic-anabolic steroid use among two age categories: A qualitative inquiry. NSCA Strength and Conditioning Journal 21(2).
 • Literature review: Anabolic-androgenic steroid use by athletes (1993) NSCA Strength and Conditioning Journal 15(2).
 • Martins RA, Gomes GA, Aguiar O Jr, Medalha CC, Ribeiro DA (2010) Chromosome Damage and Cytotoxicity in Oral Mucosa Cells after 2 Months of Exposure to Anabolic Steroids (decadurabolin and winstrol) in Weight Lifting. PubMed.
 • Riewald S, Roetert EP (2005) Are we dopes to ignore gene doping? NSCA Strength and Conditioning Journal 27(1).
 • Scally M (2010) Anabolic steroids – A question of muscle: Human subject abuses in anabolic steroid research. Amazon.
 • Silvester LJ (1995) Self-perceptions of the acute and long-range effects of anabolic-androgenic steroids. NSCA Strength and Conditioning Journal 9(2).
 • Simmons L (2008) The Westside Barbell Book of Methods (1st ed.) Westside Barbell.
 • Street C, Antonio J (2000) Steroids from Mexico: Educating the strength and conditioning community. NSCA Strength and Conditioning Journal 14(3).
 • Toy Haven (2009) Vintage GI Joe from 1964. Web.
 • Wadler G, Hanline B (1989) Drugs and the athlete. F.A. Davis Co.
 • Wagman DF, Curry LA, Cook DL (1995) An investigation into anabolic-androgenic Steroid use by elite U.S. powerlifters. NSCA Strength and Conditioning Journal 9(3).
 • Yesalis Charles E, Cowart Virginia (1998) The steroids game Human Kinetics.

 

Autor: Scott Grant

Zdroj: http://articles.elitefts.com/training-articles/conclusion-the-effect-of-performance-enhancing-drug-use-in-sports-on-american-society/

facebook instagram google+ youtube