Copyright 2023 - POWER-SPORT.sk

Menej striedavého úchopu pri mŕtvom ťahu!

Striedavý úchop určite nie je vhodný počas celého tréningu mŕtvych ťahov! Pýtaš sa prečo toto tvrdím? Jasné, striedavý úchop je oveľa silnejší, bráni tyčke točiť sa v rukách a otvoriť ti dlane. Ale spýtaj sa sám seba: „Potrebujem ho používať po celý čas prípravy, a už od tých najľahších váh?“. Odpoviem za teba: "Nie!".

Už dlho trénujem od najľahších váh, pokiaľ je to len možné, výhradne nadhamtom. Vo období kedy nesúťažím a nadhmat nedrží a chrbát si ešte pýta stimul, použijem v tréningu na ťažšie váhy trhačky. Jedno obdobie som dokonca koketoval so zámkovým úchopom, ale doposiaľ u mňa nezožal valný úspech. Samozrejme, ak vychytáš zámkový úchop, si za vodou. Je minimálne tak silný, ak nie silnejší, ako striedavý.

Dôvod prečo striedavému úchopu hovorím nie, je jednoduchý. Vyhnúť sa disbalanciám a prípadným zraneniam z toho plynúcim, prípadne priamo zapríčineným striedavým úchopom. Mojim cieľom je dlhodobosť, čo znamená môcť trénovať konzistentne čo najdlhšie to ide. Pre nesúťažne orientovaných cvičencov je však striedavý úchop zbytočnosťou. 

Úchop nadhmatom

 

Striedavý úchop (dominantná ruka - nadhmat)

Pri použití striedavého úchopu, kedy je jedna ruka nadhmatom, a jedna podhmatom, dochádza vždy k miernej (niekedy aj k viac než miernej) rotácii chrbtice. Strana na ktorej je ruka podhmatom sa točí dopredu, a na druhej strane, kde je ruka nadhmatom, sa točí dozadu. Výsledkom je rotácia chrbtice pod záťažou, a to teda nie je pre organizmus nič dobré. Dochádza tiež rozdielnemu zapojeniu latissimov, kedy na strane s nadhmatom je latissimus zapojený logicky viac. Toto všetko nemusí byť samozrejme až taký problém, pokiaľ si nechávaš striedavý úchop v príprave, na tie najťažšie série. Avšak, stále je tu hrozba možného zranenia bicepsu na paži, ktorá je podhmatom, čo je mimochodom veľmi nepríjemné zranenie. Samozrejme, k nemu nemusí nikdy dôjsť, ale tá možnosť je tu stále. Po takomto zranení žačne väčšina cvičencov používať na podhmat druhú ruku, a čo sa asi tak môže stať? Príde k zraneniu na druhej ruke.

Zámkový úchop

Týmto nechcem povedať, aby si stále používal trhačky, a tiež aby šíril poplašné správy. To rozhodne nie. Sú cvičenci, ktorí používajú striedavý úchop a nemali nikdy žiadny problém. Podľa mňa, ako som už písal, je ideálne aby si ťahal nadhmatom čo najdlhšie to ide a snažil sa zlepšovať. Neskôr skús implementovať zámkový úchop prípadne trhačky.

 

Joe

facebook instagram google+ youtube